Рядък вид, който се среща редовно  по време на миграция, но отделни индивиди остават да зимуват  в района на проекта. Най-голям е броят му по време на есенната миграция с над 35 птици на сезон.

Tags: