29.04.2022

Приключи първият етап – количеството проучване, от социологическото допитване по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (“LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas”), което се реализира от Идеас България и НАСОКА. През месец април на терен на целевите територии около Бургаските езера и в град Бургас бяха проведени интервютата с представителна извадка от 400 пълнолетни лица.

На 8 и 9 май ще се проведе и вторият етап от проучването – три фокус групи. Интервютата във фокус групите ще бъдат в три различни населени места на територията на област Бургас: една в град Бургас, една в град Поморие и една в село Маринка.

За участие във всяка една от фокус групите ще бъдат рекрутирани представители на:

· местния бизнес в населените места, обхванати от проекта;

· местните власти;

· НПО и асоциации в населените места, обхванати от проекта.

График за провеждане на фокус групите

НАСЕЛЕНО МЯСТОДАТАЧАС
1гр. Поморие8 май (неделя)16:00 часа
2с. Маринка9 май (понеделник)10:00 часа
3гр. Бургас9 май (понеделник)17:30 часа

Tags: