12.05.2022

25 души, представители на местната власт, бизнеса и различни НПО в област Бургас се включиха във фокус групите, част от социологическото проучването по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (“LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas”), което се реализира от Идеас България и НАСОКА. Интервютата бяха проведени на 8 и 9 май 2022 г. в град Бургас, в град Поморие и в село Маринка.

На груповите дискусии на тема „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи около Бургаските езера” се включиха специалисти от Дирекция „Околна среда“ на Община Бургас, от Дирекция СУТОСУП на Община Поморие, кмета на село Маринка  Любомир Узунов, експерти от природозащитен център „Пода“ на БДЗП, представители на ИАРА, на Български ловно-рибарски съюз, земеделски стопани, представители на бизнеса и предприемачи от сферата на туризма – собственици на хотели и ресторанти в или в близост до целевите територии.

Проектът „LIFE Safe Grid for Burgas“ се реализира от Електроразпределение Юг (част от EVN) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и се финансира от програма LIFE на  Европейския съюз. Той обхваща района на влажните зони около гр. Бургас, Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“, и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Tags: