22.05.2022

На интернет адрес https://lifesafegridforburgas.bg/bg/ могат да се открият подробности за проекта, за опазване на застрашените птици в региона, за програма LIFE на ЕС и новини

Стартира официалният сайт по проект „Безопасна мрежа за Бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas). Проектът се реализира от Електроразпределение Юг (част от EVN) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран по програма LIFE на ЕС.

Сайтът https://lifesafegridforburgas.bg/bg/ е наличен на български и английски език, лесен и интуитивен за работа и предлага разнообразна информация и снимки. Той съдържа информация за проекта и организациите, които го реализират; детайли за планираните технически дейности по електроразпределителната мрежа; подробности за програма LIFE на Европейския съюз; информация за застрашените видове птици и ползи за опазване природата и биоразнообразието в региона на Бургаските езера след приключване на проекта; новини за неговата реализация.

Стартът на проект „Безопасна мрежа за Бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas) бе даден на 1 октомври 2021 г. и обхваща района на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – Via Pontica и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с части от електроразпределителната мрежа и подобряване на качеството на електроснабдяване в населените места в района на Бургаските езера, в които през месеците с миграция на птиците се регистрират смущения в електрозахранването. Планираният срок за изпълнение на всички дейности е до 2026 г.

Проектът „Безопасна мрежа за Бургаските езера” е на обща стойност 5,5 милиона евро, като 75% от средствата са от програма LIFE на ЕС, а 25% – съфинансиране от Електроразпределение Юг. 

В рамките на проекта Електроразпределение Юг планира мащабни дейности за обезопасяване на електроразпределителната мрежа:

  • Подземно полагане (кабелиране) на 52 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение), което напълно премахва рисковете за дивите птици
  • Обезопасяване (чрез защитни изолации) на 2000 стълба от електроразпределителната мрежа
  • Монтаж на 2000 броя дивертори (светлоотразителни маркери) по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Изграждане на 18 трафопоста и една възлова станция.
Tags: