През месец май екип на БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) извърши първите проучвания на електропроводи в района на бургаските езера. Колегите ни обходиха приблизително 135 км линии средно напрежение (20 kV), за да изследват смъртността на птиците от токов удар при кацане върху необезопасени стълбове и сблъсък с въздушните проводници. Целта на проучването е установяване на най-приоритетните за обезопасяване участъци в предстоящите дейности на проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“.

Общият брой на установените загинали птици за месец май е 18 индивида, като най-масовият вид е белият щъркел (Ciconia Ciconia ) с 11 броя. Сред другите загинали птици има още: 3 обикновени ветрушки, 1 сврака, 1 горска ушата сова, 1 жълтокрака чайка и 1 полска чучулига. При повечето от тях причина за смъртта е токов удар, единствено чучулигата и чайката са жертви на сблъсък.

Дейността е част от проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE20 NAT/BG/001234), изпълняван в партньорство от БДЗП и Електроразпределение Юг. 

Tags: