Електроразпределение Юг (ЕР Юг) взе участие като лектор в международен онлайн семинар на тема „Обмяна на знания и добри практики за безопасна за птиците електрическа мрежа в Турция“, който се състоя на 7 юни. Срещата беше организирана от дългогодишния партньор на ЕР Юг – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект за опазване на световно застрашения вид египетски лешояд – „Нова надежда за египетския лешояд“.

На семинара бяха поканени представители на електроразпределителни дружества от Турция – Mersin, Adana, Beypazari и други райони, неправителствените организации – DD – Doga Dernegi / Birdlife Turkey, БДЗП, Кралското дружество за защита на птиците, BLI – Bird Life International, както и фирми производители на обезопасителни материали за електрическата мрежа – TE, PLS, Energo-Tel, Reliaguard.

На срещата се обсъдиха различни теми свързани с рискови части от електроразпределителната мрежа за птиците и тяхното обезопасяване. Експерти от Кралското дружество за защита на птиците презентираха проучване за смъртността на птиците причинена от токов удар и сблъсък с проводниците, както и възможност за справяне с проблема. Бяха обсъдени видовете изолационни обезопасителни материали, както и идея за разработване на ръководство на национално ниво за проектиране и изграждане на безопасна за птиците електрическа инфраструктура.

Акцента на семинара беше върху постиженията на ЕР Юг в областта на обезопасяване на ел. мрежа на лицензионната територия на компанията. Бяха представени добрите практики за модернизиране на мрежата в посока безопасност за птиците реализирани през годините, двата спечелени проекта, финансирани по програма LIFE на Европейската комисия в партньорство с БДЗП – „Живот за царския орел“ (LIFE12 NAT/BG/000572)  и „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE20 NAT/BG/001234), както и най-старата природозащитна инициатива на компанията – обезопасяване на гнездата на белия щъркел.

Проекта „Живот за царския орел“ беше първият природозащитен проект на частна инфраструктурна компания одобрен за финансиране по програма LIFE и приключи успешно със значително увеличена популация на царските орли. Проект „Безопасна мрежа за бургаските езера“ е с продължителност до септември 2026 г. в рамките на който ще се кабелират 52 км. въздушни електропроводи и обезопасят 96 км. надземни електроразпределителни линии с цел опазване на защитени видове птици на територията на Бургаските влажни зони.

Tags: