Планирано е първите технически дейности да стартират през есента на 2022 г.

На 19 юли 2022 г. в Бургас EVN България организира пресконференция за медии, на която компанията представи актуалния статус по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas). От страна на компанията участие взеха инж. Здравко Братоев, зам.-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, Петър Костадинов, ръководител отдел Комуникации, Крум Косев, отдел Комуникации, както и ръководителите на Клиентските енергоцентрове (КЕЦ) по Южното Черноморие.

Бяха представени основните параметри на проекта, който се реализира от Електроразпределение Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в периода 2021- 2026 г. Сред неговите основни цели е опазване на птиците от сблъсък и токов удар с въздушните електропроводи в района на бургаските езера и подобряване на електрозахранването. Инж. Здравко Братоев акцентира върху предвидените технически мерки по проекта:

  • 52 км въздушни електропроводи ще се положат подземно;  
  • Монтаж на защитни изолации на 2000 стълба от мрежата;
  • Монтаж на 2000 бр. дивертори (светлоотразители); 
  • Изграждане на 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.

Към момента все още продължава изготвянето на технически проекти, съгласувателни процедури с институции и др. Планирано е част от първите технически мерки  – монтаж на защитни изолации по стълбове да стартират от есента на 2022 г. в района на квартали Банево и Ветрен (Бургас). Обърнато беше внимание, че при изпълнението на тези дейности ще наложи временни планирани изключвания на захранването с цел обезопасяване на даден участък по електропровода, по който се извършват монтажните дейности. Графикът на временните изключвания ще бъде предварително обявен.

В допълнение представители на Електроразпределение Юг запознаха медиите с дейностите на терен, извършени от БДЗП през май 2022 г., когато представители на екологичната организация извършиха обход на 135 км електропроводи в районите на бургаските езера с цел обследване смъртността на птиците след сблъсък с въздушни електропроводи, както и набелязване на приоритетните участъци за обезопасяване по проекта. Общият брой установени птици, загинали от контакт с мрежата за май 2022 г. е 18. От тях при 16 причина е токов удар. Най-масовият вид е бял щъркел (11 бр).

Медиите се запознаха и с информационни материали по проекта – брошура, банер, стикери.

Tags: