За БДЗП

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. и е първата и най-голяма неправителствена природозащитна организация в България. БДЗП е част от BirdLife International – водеща световна организация за проучване и опазване на птиците, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,7 милиона членове и над 10 милиона поддръжници.

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло. БДЗП защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. Организацията работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

БДЗП управлява два природозащитни центъра – „Източни Родопи”, който се намира в гр. Маджарово, и Природозащитен център „Пода” край Бургас.

БДЗП е една от малкото неправителствени организации с реален членски състав и структури в страната. Членството е доброволно и обединява хора от всички възрасти и с различни интереси, но обединени от любовта си към природата, дивите птици и желанието за по-добър живот.

 

Сътрудничество

През 2011 г. Електроразпределение Юг и БДЗП подписаха Меморандум за сътрудничество, чиято цел е да се гарантира опазването на защитени видове птици в Югоизточна България. В рамките на двустранното сътрудничество Електроразпределение Юг оказа съдействие на БДЗП по редица проекти.

Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ (2009 – 2013).

Проектът се финансира от програма LIFE на Европейската комисия. В рамките на проекта бяха обезопасени 595 електрически стълба или 49 км. от електроразпределителната мрежа, което елиминира изцяло смъртността от токови удари в гнездовите територии на седем двойки царски орли.

Проект „Живот за Бургаските езера“ (2010 – 2013).

Проектът се финансира от програма LIFE на Европейската комисия. В рамките на проекта за първи път в Електроразпределение Юг постави 760 дивертора на рискови електропроводи в района на бургаските езера.

Целта на диверторите е да се повиши вероятността съоръженията на електроразпределителната мрежа да бъдат забелязвани по-рано от птиците и съответно подминавани от тях. В рамките на проекта през 2012г. Електроразпределение Юг монтира 60 изолации с 120 удължители на 20 стълба в района на Атанасовско езеро.

Проект „Живот за царския орел“ (2013 – 2018)

Проектът се осъществи в периода 2013 – 2018 г. от Електроразпределение Юг и БДЗП. Той се финансира от програма LIFE на Европейския комисия и цели да намали смъртността при Царския орел (Aquila heliaca), причинявана от контакт с електропроводи.

Общата стойност на проекта е 4 млн. евро, като част от средствата са осигурени от Европейската комисия, а останалите – от Електроразпределение Юг.
Проектът се реализира в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли. Техническите мерки, реализирани от Електроразпределение Юг, осигуряват от една страна по-голяма безопасност за царския орел, а от друга – повишават сигурността на електрозахранването.
Извършените дейности допринесоха за нарастване на популацията на царския орел. През 2021 г. броят на двойките застрашени орли се увеличи до 41. Дейностите включваха:

  • Кабелиране: бяха положени общо 43 км нови подземни кабели, които замениха опасни за птиците 70 км въздушни линии.
  • Изградена 42 км ПАС система (изцяло изолирани проводници) по въздушни електропроводи. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи.
  • Монтиране на защитни изолации на 2340 електрически стълба.
  • 16 нови трафопоста и една нова възлова станция.
  • Монтирани 10 „кацалки“ за птици, които отстояват на определена височина от проводниците и позволяват птиците да кацат безопасно.