Административни дейности

Допълнителни дейности

Разработване на Географска информационна система база данни.

В рамките на проектa Електроразпределение Юг и БДЗП и ще създадат база данни от географска информационна система (ГИС). Информационната платформа ще комбинира пространствени данни за основните местоположения на птиците и местоположение на електропроводите и типовете стълбове.

Значителна част от тази информация е събрана от Електроразпределение Юг и БДЗП. Изготвянето на ГИС база данни ще послужи за точното идентифициране на рисковите електропроводи и стълбове, които да бъдат обезопасени в рамките на проекта.

Оценка на социално-икономическо влияние

По проекта са предвидени две социално-икономически проучвания.

Първото обхваща началните нагласи на местните жители, бизнеса, институции. През 2026 г. ще се извърши второто проучване, което има за цел да анализира нагласите след изпълнение на техническите дейности: влияние на изпълнените инфраструктурни дейности – кабелиране на въздушни електропроводи в подземни кабелни линии, монтиране на защитни изолации, монтиране на светлоотразителни дивертори за качеството на електрозахранването в района.