Контакти

Координиращ бенефициент

Електроразпределение Юг
ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив
тел. 0700 1 0007
факс 032 99 00 10
info@elyug.bg

Партньор по проекта

Българско дружество за защита на птиците
Централен офис
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
1111 гр.София, п. к. 50
тел. 02 979 95 00
факс 02 979 95 01
bspb_hq@bspb.org