Екологични дейности

Опазване на защитени видове птици и миграционният път на на птиците Via Pontica

В рамките на проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” са планирани дейности, свързани с мониторинг на защитени видове птици в 4-те НАТУРА 2000 зони, включени в проекта – „Бургаско езеро”, езеро „Мандра – Пода”, „Атанасовско езеро” и „Поморийскo езеро”.

В рамките на дейността ще се извърши обход и инспекция на електропроводите, като целта е да се констатират типовете на стълбовете, типа релеф и др. В края на проекта ще се извърши мониторинг на ефективността от кабелираните (подземно положени) електропроводи, както и на тези, на които са монтирани защитни изолации и дивертори.