Розовият пеликан е предимно мигриращ вид през района на проекта. През сезонната миграция броят им достига около 51 000 индивида, което е най-голямата концентрация на мигриращи бели пеликани в Европа. Малки групи от белият пеликан се установяват  в района на проекта както през лятото, така и през зимата.

Tags: