Макар и да е регистриран в района на проекта по време на размножителния период, малкият креслив орел се среща предимно по време на миграция. Районът около Бургас е мястото на съсредоточаването му, където са регистрирани до 52 000 индивида на сезон, което е около 86% от световната му популация.

Tags: