В района на проекта е редовен зимуващ вид. През по-студени зими броят им може да достигне над 22 000 индивида, което е около 39,2% от световната популация.

Tags: