Районът на проекта е типично място с тесен фронт на миграция за реещи се птици като белия щъркел. Той се концентрира тук в много голяма численост, достигайки до 240 000 индивида по време на есенната миграция. Това е 51% от европейската му популация. Белият щъркел е гнездящ вид в района на проекта с около 49 заети гнезда. Една от най-сериозните заплахи за вида е токов удар при кацане върху необезопасени стълбове на гъстата електроразпределителна мрежа в района на град Бургас и влажните зони около него.

Tags: