Районът на проекта е единственото място в България, където белошипа ветрушка гнезди в естествени условия – на територията на петролната рафинерия редовно гнездят 6-8 двойки. Видът мигрира през Бургаска област, но поради трудности при определянето му, реалната численост е слабо проучена.

Tags: