Редовен зимуващ вид в Бургаска област, като се наблюдават до 7 индивида наведнъж (около 15% от зимуващата популация в България). По време на полетите между местата за нощуване и хранене малките белочели гъски са изложени на риск от сблъсък с електропроводи.

Tags: