Видът се регистрира ежегодно и в значителна численост  по време на миграция,  но е рядък през размножителния период.  В района на проекта е възможно гнезденето на до 5 двойки. Районът на Бургас е едно от местата с най-големи концентрации на мигриращи вечерни ветрушки с над 4575 индивида (повече от 5% от европейската популация) само за един сезон.

Tags: