В края на 2022 г. Електроразпределение Юг стартира първия етап от технически дейности по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE20 NAT/BG/001234 – LIFE Safe Grid for Burgas).

Те започнаха с монтиране на защитни изолации по стълбове от два въздушни електропровода 20 kV (киловолта) – „Водопровода“ и „Брястовец“ , захранващи квартали Банево и Ветрен (Бургас).

В рамките на първия етап  ще бъдат обезопасени общо 4 въздушни електропровода. Очакванията са началната фаза да приключи през пролетта на 2023 г. Общо планираните дейности по изолиране ще обхванат 12 въздушни електропровода.

Материалите, които се използват  са от нов тип и се използват за пръв път в Електроразпределение Юг. Статистиката след тестовия им монтаж, показва значително намаляване на аварийността и смъртността при птиците. Ще се монтира изолатор, произведен от специален устойчив материал. Монтажът се извършва по начин, при който се обезопасяват всички тоководещи елементи от стълба, за да няма пряк външен контакт с тях.

Tags: