По проект на Електроразпределение Юг „Безопасна мрежа за бургаските езера“, изпълняван съвместно с БДЗП, са изолирани 6 въздушни електропровода, захранващи Банево, Ветрен и други населени места

Електроразпределение Юг (част от EVN) приключи първия етап от дейности по подобряване на електрозахранването за населени места в област Бургас. Дружеството  обезопаси със защитни изолации за птици над 950 стълба от 6 въздушни електропровода, захранващи с електроенергия Банево, Ветрен, Рудник, Миролюбово, Изворище, Драганово, Брястовец и др.

Дружеството монтира нов вид изолации и елементи за обезопасяване на техническата инфраструктура, които предпазват кацащите по стълбовете птици и така се допринася за  намаляване на аварийността по мрежата.

Монтираните изолации са от нов тип и се използват за пръв път от Електроразпределение Юг. Новите изолации допринасят значително за намаляване на смъртността при птиците след контакт с електропроводи, a оттам – и на аварийността. Монтажът се извършва по начин, при който се обезопасяват всички тоководещи елементи от стълба, за да нямат кацащите птици директен контакт с тях.

Дейностите се изпълняват по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE 20/NAT/BG/001234 Safe Grid for Burgas). Той се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Ще се реализира до 2026 г. в района на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Освен широкомащабните екологични дейности, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места в област Бургас.

През февруари 2023 г. стартираха и първите дейности по подобряване на електрозахранването за кв. Сарафово, когато беше положена нова подземна кабелна линия с дължина 500 метра. През 2023 г. предстоят да стартират следващите фази на изграждане на нова подземна електроразпределителна мрежа за подобряване сигурността на захранване за Сарафово.

По проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” Електроразпределение Юг ще изпълни следните мерки:

  • 52 км въздушни електропроводи ще се положат подземно, което напълно премахва рисковете за дивите птици.
  • Монтаж на защитни изолации на 2000 стълба от мрежата. Чрез тези изолации птиците нямат досег до тоководещи елементи и по този начин не се причинява смущения в електрозахранването.
  • Монтаж на 2000 бр. дивертори (светлоотразители), по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Изграждане на 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.
Tags: