На 19 юли 2023 г. в Бургас се проведе информационната среща на Електроразпределение Юг (ЕР Юг) с медии. На нея представители на дружеството представиха актуалния статус на проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE 20/NAT/BG/001234 Safe Grid for Burgas).

От страна на Електроразпределение Юг присъстваха г-н Здравко Братоев, зам.-председател на СД на ЕР Юг, КЕЦ ръководители по места и представители на проекта.

До летен сезон 2023 дружеството успя да монтира защитни изолации на над 950 стълба от мрежата в обл. Бургас. За изпълнение на тази дейност за първи път бяха използвани масово нов тип обезопасителни материали по разработка на ЕР Юг. В резултат на изпълнените дейности до момента се отчита значителен спад на аварийността по изолираните 6 броя въздушни линии, които захранват с електроенергия районите на Банево, Ветрен и околните населени места. До края на 2023 г. Електроразпределение Юг ще приключи с дейностите по монтаж на изолации в рамките на проекта.

Същевременно продължават и съгласувателните процедури за предстоящите дейности по кабелиране (подземно полагане) на въздушни линии за кв. Сарафово в Бургас.

Tags: