Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера” на Електроразпределение Юг и БДЗП по програма LIFE на Европейския съюз навлезе в строителната си част

Четири въздушни електропровода, захранващи квартал Сарафово в Бургас, ще бъдат изцяло кабелирани и положени под земята като част от проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“. Проектът се развива съвместно от Електроразпределение Юг и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Старт на строителните дейности по кабелирането на въздушните електропроводи с обща дължина 20 километра беше даден на 28 септември 2023 г. на церемония от инж. Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, инж. Стойчо Вълчев, изпълнителен член на Съвета на директорите на компанията, Ваня Рътарова-Георгиева, изпълнителен директор на БДЗП, и Димитър Николов, кмет на община Бургас. Церемонията се състоя в района на пътен възел Каблешково, посока към кв. Сарафово.

Строителните дейности ще продължат до 2026 г., като в техния край клиентите на ЕР Юг в Сарафово и района ще имат една от най-надеждните мрежи и захранване.

Кабелирането (подземното полагане) е най-ефективното решение, което напълно елиминира рисковете от сблъсък и токов удар за птиците. Това най-трайно решение в дългосрочен план елиминира рисковете за птиците и осигурява най-надеждното и сигурно захранване за клиентите, независимо от атмосферните условия.

Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas) https://lifesafegridforburgas.bg се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Той ще се реализира до 2026 г. в района на четири зони НАТУРА 2000 около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“.

През февруари 2023 г. компанията изгради нова подземна кабелна линия с дължина 500 метра за кв. Сарафово. През юни 2023 г. ЕР Юг приключи и с монтирането на защитни изолации за птици над 950 стълба от 6 въздушни електропровода, захранващи с електроенергия населените места Банево, Ветрен, Рудник, Миролюбово, Изворище, Драганово, Брястовец и др.

Дейностите са част от общия план на проект, според който Електроразпределение Юг ще:
• вкопае под земята 52 км от съществуващите въздушни електропроводи на територията на община Бургас.
• монтира защитни изолации на 2000 стълба от мрежата. Чрез тези изолации птиците нямат досег до тоководещи елементи и по този начин не се причинява смущения в електрозахранването.
• монтира 2000 бр. дивертори (светлоотразители), по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
• изгради 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Заедно с това ще се подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места като се изградят нови подземни кабелни линии, допълнителни съоръжения и се монтират обезопасителни материали на стълбовете.

Tags: