Дружеството изпълнява и дейности за подземно полагане на общо 55 км въздушни електропроводи

Електроразпределение Юг (част от EVN) в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) реализират проект LIFE Safe Grid for Burgas (Безопасна мрежа за бургаските езера) , който се финансира от програма LIFE на ЕС. Периодът на изпълнение е 2021-2026 г., като основната цел е да се обезопасят електроразпределителните линии в района на Бургас. По този начин ще се намали смъртността на птиците вследствие контакт с електропроводите, а от друга страна ще се подобри електрозахранването в района. 

След направени проучвания от БДЗП се определиха приоритетните електропроводи, които да бъдат обезопасени. С цел да се гарантира максимална сигурност за птиците за първи път Електроразпределение Юг използва нов тип обезопасителни материали по стълбовете. До момента са обезопасени над 1350 стълба, като след извършените дейности няма констатирани смъртни случаи на птици вследствие на контакт с въздушни проводници.

Допълнително бяха монтирани близо 400 светлоотразители за птици (т. нар. дивертори) по рискови електропроводи. За първи път в България монтажът на дивертори се извърши с дрон – иновативен технически способ, разработен от БДЗП. Той дава възможност да се монтират дивертори по въздушни проводници, преминаващи над водни площи и други труднодостъпни за наземна техника райони.

За 2024 г. е планирано бъдат обезопасени още над 500 стълба в района на Бургас и Поморие. С това общият брой на обезопасените стълбове ще бъде над 1850 броя.

Данните от проучванията на БДЗП и диспечерският център на Електроразпределение Юг показват ефективността на приложените мерки, което се доказва от минималната аварийност в обхванатите от проекта райони и значителното намаляване на смъртните случаи за птиците.

Електроразпределение Юг провежда съгласувателни процедури с институциите, за получаване на разрешение за строеж за отделните участъци от електропроводите, които ще бъдат положено подземно.  В рамките на проекта общо 55 км въздушни електропроводи ще се положат под земята. Това е най-ефективната мярка, която елиминира напълно риска от сблъсък и токов удар за птиците.

Проектът LIFE Safe Grid for Burgas (Безопасна мрежа за бургаските езера) се реализира в 4 зони от мрежата НАТУРА 2000 – Атанасовско езеро, Бургаско езеро, комплекс Мандра – Пода и Поморийско езеро, над които минава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica. Изпълнените до момента мерки имат природозащитен ефект за всички мигриращи птици от Европа и показват ключовото значение на проекта и изпълнените дейности.

Tags: