Виа понтика

Via Pontica

Mиграционен път на птиците

  • Via Pontica – вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа
  • Пътят свързва Европа и Африка и преминава през над 20 държави (от Финландия до ЮАР)
  • През пролетната миграция от Африка към Европа, преминават над 550 000 птици
  • През есенната миграция, от Европа към Африка прелитат над 880 000 птици
  • По този миграционен път преминава над 78% от цялата световна популация на белия щъркел
  • В целия български участък на Via Pontica най-голямо струпване на птици се наблюдава в района на Бургаските езера