News

07.03.2024 BSPB and Elektrorazpredelenie Yug made the first in Bulgaria installation of bird reflectors on overhead power lines with a drone

Дейностите са по проект “Безопасна мрежа за бургаските езера“, изпълняван от Електроразпределение Юг и БДЗП по програма LIFE на Европейската комисия В края на 2023 г. експерти на БДЗП (Българското дружество за защита на птиците) и Електроразпределение Юг (част от ЕVN) извършиха монтаж на светлоотразителни маркери за птици (т. нар. дивертори) по въздушен електропровод 20 kV (киловолта), който беше осъществен…

Nagrada za EP Yug

03.10.2023 Award for EP Yug

Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера“ е сред победителите в конкурс на фондация Биоразнообразие Електроразпределение Юг (ЕР Юг) е сред победителите от конкурса на Българска фондация Биоразнообразие за Годишните награди за биоразнообразие и климат 2023.  ЕР Юг е победител на публиката в категория „Награда за отговорни бизнеси“. В тази категория се отличават бизнеси, които чрез дейността си подпомагат опазването или…

zamyana_elektroprovodi

28.09.2023 Four overhead power lines will be replaced by underground lines for more secure supply and protection of birds in the area of Sarafovo near Burgas

Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера” на Електроразпределение Юг и БДЗП по програма LIFE на Европейския съюз навлезе в строителната си част Четири въздушни електропровода, захранващи квартал Сарафово в Бургас, ще бъдат изцяло кабелирани и положени под земята като част от проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“. Проектът се развива съвместно от Електроразпределение Юг и Българското дружество за защита на…

Sreshta po proekta_Burgas_July

20.07.2023 EP Yug held a meeting with media on the progress of the project LIFE Safe Grid for Burgas

На 19 юли 2023 г. в Бургас се проведе информационната среща на Електроразпределение Юг (ЕР Юг) с медии. На нея представители на дружеството представиха актуалния статус на проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE 20/NAT/BG/001234 Safe Grid for Burgas). От страна на Електроразпределение Юг присъстваха г-н Здравко Братоев, зам.-председател на СД на ЕР Юг, КЕЦ ръководители по места и представители…

EVN_izoliran_stylb

05.06.2023 Elektrorazpredelenie Yug secured more than 950 poles of the grid in Burgas region for the birds

По проект на Електроразпределение Юг „Безопасна мрежа за бургаските езера“, изпълняван съвместно с БДЗП, са изолирани 6 въздушни електропровода, захранващи Банево, Ветрен и други населени места Електроразпределение Юг (част от EVN) приключи първия етап от дейности по подобряване на електрозахранването за населени места в област Бургас. Дружеството  обезопаси със защитни изолации за птици над 950 стълба от 6 въздушни електропровода,…

Den na pticite

31.03.2023 1 April: International bird day

На 1 aприл отбелязваме Международния ден на птиците, определен от ООН с Конвенцията за защита на редките птици, влязла в сила на 6 декември 1906 г. Това е една от най-старите дати в международния екологичен календар, чрез която хората заявяват своята отговорност и съпричастност в опазването и съхранението на дивата природа. Птиците са най-добрия индикатор за състоянието на средата, в…

Kabelni linii Sarafovo

10.02.2023 Elektrorazpredelenie Yug has started laying a new cable line in Sarafovo neighbourhood

Дейностите са част от проект на дружеството „Безопасна мрежа за бургаските езера“, изпълняван съвместно с БДЗП През февруари 2023 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира първия етап от дейности по подобряване на захранването за кв. Сарафово. Той включва полагане на нова подземна кабелна линия в квартала. Новият кабел е с дължина 500 метра и свързва два трафопоста в Сарафово.…

startirani tehnicheski deynosti

17.01.2023 Started technical works

В края на 2022 г. Електроразпределение Юг стартира първия етап от технически дейности по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE20 NAT/BG/001234 – LIFE Safe Grid for Burgas). Те започнаха с монтиране на защитни изолации по стълбове от два въздушни електропровода 20 kV (киловолта) – „Водопровода“ и „Брястовец“ , захранващи квартали Банево и Ветрен (Бургас). В рамките на първия етап…

13.01.2023 Elektrorazpredelenie Yug secured more than 300 electric poles at risk for Saker Falcon

Дейностите бяха извършени в рамките на проект на БДЗП за опазване на ловния сокол, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ До края на ноември 2022 г. Електроразпределение Юг (част от EVN) завърши обезопасяването на 948 опасни проводника на над 300 рискови за птиците електрически стълбове в района на защитени зони от Натура 2000 в област Сливен –  „Сините камъни –…

Среща по проекта между ЕVN и oбщина Бургас

12.12.2022 EVN and Burgas Municipality in discussion of better service in the neighbourhoods and bird conservation

На 7.12.2022 г. кметът на община Бургас Димитър Николов проведе среща с представители на ръководството на EVN – Александър Сипек, председател на Съвета на директорите и Калина Трифонова, заместник-председател. В разговора помежду си те отчетоха свършената досега работа по проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas), който се изпълнява от Eлектроразпределение Юг (част от групата на…