В района на проекта големият воден бик присъства целогодишно. Там се размножават малък брой двойки (2-5 пеещи мъжки). Районът е от ключово значение и за миграция и особено за зимуването на вида. Числеността на зимуващите индивиди в района се оценява на 15-30.

Tags: