Изключително рядък вид за България, който редовно се среща в района на проекта по време на миграция -до 10 индивида на сезон. В района са регистрирани и ловни соколи, които са били маркирани със сателитни предаватели в местата не гнездене в Унгария, Словакия и Румъния.

Tags: