Районът на проекта е единственият обект по българското Черноморие, където гнезди блестящият ибис (в Защитена местност „Пода“). Там редовно гнездят до 11 гнездящи двойки, което е около 3,6% от националната му популация. Броят на мигриращите птици надхвърля 1200 броя, повечето от които преминават в Бургаска област.

Tags: