Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера“ е сред победителите в конкурс на фондация Биоразнообразие

Електроразпределение Юг (ЕР Юг) е сред победителите от конкурса на Българска фондация Биоразнообразие за Годишните награди за биоразнообразие и климат 2023.  ЕР Юг е победител на публиката в категория „Награда за отговорни бизнеси“. В тази категория се отличават бизнеси, които чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания, както и имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности.

ЕР Юг получи отличието за своя проект „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas) , който се осъществява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Основната цел на проекта е да защити застрашени видове птици от токов удар по миграционния път Via Pontica – вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа. От месец септември 2022 г. до края на м. май 2023 г. по проекта са обезопасени над 950 ел. стълба, което представлява над 90 км безопасна наземна инфраструктура за птиците. В резултат на тази дейност не са регистрирани случаи на загинали птици в района на обезопасените стълбове и аварийността по мрежата е сведена до минимум. Това показва големият успех на тази дейност и ефективните технически решения, които са приложени от дружеството. До края на 2023 г. ще бъдат обезопасени всички 2000 стълба, предвидени по проекта.

Други четири въздушни електропровода, захранващи квартал Сарафово в Бургас, ще бъдат изцяло кабелирани (положени под земята). Старт на строителните дейности по кабелирането на въздушните електропроводи с обща дължина 20 километра беше даден на 28 септември 2023 г.

Tags: